Štogrová Doležalová, Jarmila: TANEČNÍK NA ÚSVITU: HLEDÁNÍ BÁSNÍKA BÁRTY

Nakladatelství Jarmila Štogrová – NAUTILUS, Hlinná 2023
3. svazek edice Osobnosti, 1. vydání
Obálka s použitím kresby Františka Doležala a sazba Josef Štogr (s použitím písma Jannon Františka Štorma, návrh knižního bloku edice Dominik Straňák).
Jmenný rejstřík sestavila Jarmila Štogrová.
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210 x 142 mm, 187 s., cena 250 Kč
ISBN 978-80-908847-0-0

Detektivní umění má mnoho rovin a mnoho tváří. Věda v detektivním pátrání může být úctyhodná, dokonce brilantní, ale nikdy nemůže nahradit neúprosný postup bystrého intelektu na světlou mýtinu pravdy. (Nero Wolfe)

Na počátku byla dětská vzpomínka na rodinného přítele. Detektivním pátráním soukromé badatelky odhalen literárně-historický omyl. Ojedinělý literární žánr: detektivka všedního dne, jak autorka rozesílá množství dopisů a emailů, prodírá se kartotékami, archivními dokumenty, hledá a nenalézá, vzápětí euforie nad nečekanými objevy. Dvě autorské identity spletené v jednu, rozpletené ve dva příběhy: básníka a lékaře. Františka Bárty. Pak už konec dobrodružství, nastává práce: životopisy, výběr z díla, bibliografie, jmenný rejstřík – a vše směřuje do sazby a tisku. Kniha je na světě.


Autoři:

Štogrová (-Doležalová), Jarmila

Recenze, avízo:
Kamila Míková: Detektivní pátrání po zapomenutém básníkovi

Obsah:
ČÁST I. PŘÍPAD, KTERÝ SI ŽÁDÁ OBJASNĚNÍ
ČÁST II. PŘÍBĚH LÉKAŘE A PŘÍBĚH BÁSNÍKA
ČÁST III. BÁSNĚ, VLASTNÍ TEXTY A PŘEKLADY, OHLASY
Barbara a ptáci
Pod Goethovým dubem
Překlady básní Jacquese Préverta
ČÁST IV. OSTATNÍ PŘÍLOHY
Jmenný rejstřík
Bibliografie
Literatura
Poděkování


Snímek obrazovky 2023-05-09 v 12.55.01