CHUDOBŮV ČLOVĚK NAD DĚJINAMI

Sborník příspěvků z konference, kterou v říjnu 2022 pořádala Knihovna kardinála Berana v Praze ve Skautském institutu. Hlavní témata konference vycházela z rozsáhlého díla Bohdana Chudoby (1909–1982) "Člověk nad dějinami", které vydalo před časem nakladatelství TORST. Editor Josef Štogr.

Obsah sborníku: Josef Štogr: Čas Chudobova člověka nad dějinami
Zdeněk Beneš: Bohdan Chudoba a kánon historického poznávání
Ivo T. Budil: Bohdan Chudoba v kontextu západního makrohistorického myšlení
Jiří Hanuš: Bohdan Chudoba: četba s rozpaky
Bohumil Jiroušek: Dějiny dění, dějiny myšlení. Pár poznámek k Bohdanu Chudobovi
Diskuse (moderovaná diskuse s přednášejícími, volná diskuse pp. Jiří Dvořák, Petr Tomanec, Martin Šály, Miroslav Novák, Pavel Štěpánek, Martin Lohynský, Milan Drápala)

ISBN: 978-80-907804-8-4, 90 stran, brožované, cena 140 Kč + poštovné Pro spolek Podnos vydalo nakladatelství Jarmila Štogrová NAUTILUS. Objednávky možné na info@nautilus-ami.cz

Autoři:
Beneš, Zdeněk
Budil, Ivo T.
Hanuš, Jiří
Jiroušek, Bohumil
Štogr, Josef

Recenze, avízo:
https://babylonrevue.cz/bohdana-chudoby-clovek-nad-dejinami/
http://www.cesky-dialog.net/clanek/8878-konference-bohdana-chudoby-clovek-nad-dejinami/